Deze website maakt gebruik van cookies. Lees hier meer over ons privacybeleid. Sluiten

visual hoeven 2013 2

Schoon = Gewoon

Om kinderen en volwassenen op een creatieve manier bewust te maken van het belang van een schone leefomgeving heeft Saver in 2012 het initiatief genomen om een pilotproject op het gebied van zwerfafval te starten op een tweetal basisscholen in Halderberge en Roosendaal. Daarbij is de samenwerking gezocht met de betreffende gemeenten.

De projecten dienen te leiden tot een vermindering van het afval dat naast zowel bovengrondse als ondergrondse verzamelcontainers geplaatst wordt in de wijken rondom de twee scholen. Behalve de bewustwording en het serieus nemen van kinderen, het verminderen van het bijgeplaatste afval en de daarmee gepaard gaande kosten, beoogt het project de betrokkenheid van inwoners in de wijk te vergroten.


De kinderen wordt in een aantal bijeenkomsten gevraagd mee te denken over oplossingen voor zwerfvuilproblematiek en hun ideeën te verwoorden en verbeelden. De resultaten hiervan krijgen vorm door een tentoonstelling op school en een blijvende ’visual’ in de wijk. Een bezoek aan de milieustraat en De Kringloper maakt ook onderdeel uit van het project. Dit project heeft in 2013 een vervolg gekregen.

Atelierdag Stampersgat 2013  Bezoek ms 2013


Iets te melden?

Vragen, meldingen of klachten?

Mijn Afval

Wilt u weten hoe vaak u uw afval al heeft aangeboden? Bekijk het hier!