Deze website maakt gebruik van cookies. Lees hier meer over ons privacybeleid. Sluiten

aanbieden containers (782x170)

Aanbiedregels

Voor de inzameling van Huishoudelijk restafval, GFT-afval, Oud papier en Klein Gevaarlijk Afval (KGA) wordt in verschillende Savergemeenten gebruik gemaakt van containers.

Hieronder staan onze aanbiedregels. Wij vragen u om deze regels in acht te nemen, zodat wij ons werk goed kunnen uitvoeren.

Minicontainers

 • Als gebruiker bent u verantwoordelijk voor de verstrekte container(s). Haal uw container na lediging zo spoedig mogelijk, maar in elk geval op de dag van lediging, terug naar uw eigen terrein.Containers zonder Saver-adressticker en registratiechip worden niet geleegd.

 • Zet de container op de inzameldag vóór 07:30 uur op de aangewezen plaats (niet voor uitritten). Naast de container geplaatste goederen worden niet meegenomen.

 • De wielen van de container (handvat van container) staan van de straatkant af (tenzij Saver anders heeft gecommuniceerd).

 • De container moet minimaal 30 cm van de stoeprand af staan.
 • De containers moeten minimaal 30 cm van elkaar af worden geplaats i.v.m. het optillen van de container(s) door de arm van de zijlader.
 • Het deksel van de container dient gesloten te zijn.

 • Druk tuinafval / vochtig afval niet te vast aan in verband met vastklemmen /
  vastkleven.

 • Zorg er voor dat het afval in de container(s) los zit, zodat deze goed geledigd kan worden. Mocht de container niet goed leeg zijn en moeten wij hiervoor terug komen, dan kost dit u een nieuwe registratie van de desbetreffende container. In het geval van de restafvalcontainer kost dit u een extra lediging.
 • Gooi gft-afval bij voorkeur los in de container. Gebruik géén composteerbare zakken
  zonder het kiemplantlogo.
 • Zet de container zo spoedig mogelijk na lediging terug op eigen terrein.

 • De container mag niet zwaarder zijn dan 75 kg.

         
   
         
   
         


Verzamelcontainers (ondergronds en bovengronds)

Op verschillende locaties zijn ondergrondse en bovengrondse verzamelcontainers geplaatst. Alleen bewoners die op deze inzamelmethode zijn aangesloten mogen en kunnen gebruik maken van deze containers.

 

 • Plaats geen afval naast of in de buurt van de container (strafbaar volgens APV)

 • Deponeer geen huishoudelijk afval 'los' in de afvalbak maar verpak het eerst in een (vuilnis)zak.  Los afval in een afvalcontainer geeft stankoverlast en meer overlast van vliegen en dergelijke.

 • Deponeer geen smeulende hete afvalresten in de container (brandgevaar)

 • Grond, puin en overige niet tot het restafval behorende afvalstoffen mogen niet in de container worden gedeponeerd. Hiervoor kunt u terecht op de milieustraat.

 

Om te voorkomen dat anderen misbruik maken van de ondergrondse container is deze voorzien van een toegangscontrole. Alleen met de Saverpas kunt u, wanneer uw adres is aangesloten op de container, de ondergrondse container openen. Deze pas wordt ook gebruikt om toegang te verkrijgen tot de milieustraat. Bij gebruik van de ondergrondse container worden géén tikken  afgeschreven. In Woensdrecht en Bergen op Zoom wordt het aantal keren dat u afval aanbiedt bij de ondergrondse container echter wel door de pas geregistreerd. Het aantal aanbiedingen wordt aan de betreffende gemeente doorgegeven in verband met de afvalstoffenheffing. 

 

Voor het terugzoeken van verloren voorwerpen in de ondergrondse container, worden kosten in rekening gebracht. Voor meer informatie kunt u contact openemn met de Servicelijn van Saver, telefoon (0165) 597 777.


Last van beestjes?

Heeft u een wespennest of ander ongedierte? Saver helpt u er vanaf.